Corona protocol

Behandeling is uitsluitend op afspraak mogelijk

 

Vooraf aan de behandeling ontvang je een mail waar een aantal vragen worden gesteld zoals:

1. Heeft u in de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?

2. Heeft u op dit moment een huisgenoot / gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?

3. Heeft u het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?

4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heeft u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?

5. Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

U bent niet verplicht dit formulier te beantwoorden.

De klant wordt geweigerd als deze met klachten toch op een afspraak verschijnt.

 

Volg de aanwijzingen op van de therapeuten.

 

Was je handen vóór en na de behandeling met zeep. Er is extra tijd tussen de afspraken zodat de ruimte geventileerd en schoongemaakt kan worden en klanten elkaar niet hoeven te kruisen.

 

Er worden geen handen geschud

 

Gebruik het toilet niet.

 

Bij het doorgaan van de afspraak gaat u akkoord met ons Corona protocol/leidraad en het naleven hiervan.

Indien alle vragen in de gezondheidscheck met NEE zijn beantwoord én als iedereen zich aan jouw protocol/leidraad houdt zijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet nodig.

 

Wil je desondanks vrijwillig persoonlijke beschermingsmaterialen gebruiken dan kan dit.

 

Behoor je tot de risico groep zoals gedefinieerd door de RIVM dan is het advies om de afspraak uit te stellen of te verplaatsen.

Mensen die tot een risicogroep behoren zijn mensen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden van een besmetting met een virus. Dit zijn:

- Mensen van 70 jaar en ouder

- Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van onderliggende aandoeningen:

- Chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn

- Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog

- Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties

- Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie

- Verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan.

- Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben.

- Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen.

- Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling.

- Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts

- HIV infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.

- Ernstige leverziekte

- Overgewicht (BMI Body Mass Index > 40)

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans bestaan dat je besmet raakt in de ruimte of op weg hier naartoe. Door een behandeling te ondergaan ga je akkoord met dit risico.

 

Tot ziens bij ons in de massagepraktijk!