Homeopathie in vogelvlucht

  • Klassieke homeopathie is een beproefde geneesmethode die al meer dan 200 jaar succesvol  wordt ingezet bij zowel acute als chronische klachten. Homeopathie is gebaseerd op de wetten van de natuur en tot in perfectie ontwikkeld met als doel de gezondheid zo zacht, snel en blijvend mogelijk te herstellen.
  • Homeopathische behandeling richt zich erop je eigen geneeskracht te herstellen en versterken, waardoor klachten (die het resultaat zijn van een onvoldoende werkende geneeskracht) zullen verdwijnen en ook niet steeds terug zullen keren.
  • Homeopathie is bij verantwoorde toepassing effectief, veilig en onschadelijk en daarom geschikt voor iedereen; waaronder zwangeren, baby's en (kleine) kinderen, heel gevoelige mensen, mensen met een kwetsbare gezondheid en dieren.
  • In tegenstelling tot reguliere medicatie, heeft u van goed geselecteerde homeopathische middelen steeds minder nodig en bestaan er geen schadelijke bijwerkingen.

Ieder mens en dier beschikt over het vermogen zichzelf te genezen van ziekte en beschadigingen aan of in het lichaam te herstellen.
Denk aan het genezen van een wondje zonder dat je er iets voor hoeft te doen of een verkoudheid die vanzelf slijt. Het wonderbaarlijke mechanisme achter dit spontane herstel noemen we het zelfherstellend vermogen. Het immuunsysteem maakt hier deel van uit en beschermt je tegen ziekmakende indringers zoals bacteriën en virussen.

Soms is of raakt het zelfherstellend vermogen verzwakt en is het niet langer in staat een ziekte of beschadiging geheel te genezen.
Men ervaart in dit geval dat klachten niet meer (helemaal) verdwijnen of steeds weer terugkeren. Symptoombestrijding (bijvoorbeeld door middel van medicatie) haalt slechts het gevolg van het werkelijke probleem weg zonder iets te doen aan de oorzaak, zoals wanneer je het rookalarm uit zou schakelen zonder te kijken waar de brand woedt.

Homeopathische behandeling heeft als doel het zelfherstellend vermogen en het immuunsysteem weer zodanig te versterken dat het zelf in staat is de klachten / symptomen permanent te doen verdwijnen, met slechts kortstondig hulp van buitenaf. Alleen zo word je werkelijk beter, sterker en meer weerbaar.


Acute klachten met een oorzaak van buitenaf

We maken onderscheid tussen acute en chronische klachten. Acute klachten zijn klachten die na een natuurlijk verloop in principe vanzelf over gaan en die een oorzaak hebben die van buitenaf op het lichaam inwerkt.

Denk aan een wond, een botbreuk en eenmalige virale of bacteriële (epidemische) infecties.
Acute klachten kunnen goed homeopathisch begeleid worden om zo het immuunsysteem een handje te helpen, pijn en ongemak te verlichten en snel en volledig herstel te bevorderen. Vaak is in echte acute gevallen het kort inzetten van 1 of meerdere middelen voldoende voor een goed resultaat.


Chronische klachten met een oorzaak van binnenuit

Soms zijn of worden klachten chronisch. Dat wil zeggen dat ze nooit helemaal weg zijn of telkens weer terugkomen. Denk aan steeds terugkerende infecties of ontstekingen (zoals verkoudheden, blaasontstekingen, keelontstekingen, oorontstekingen, etc.), allergieën, astma, reuma, migraine, eczeem, etc.

Het kan dat chronische klachten al sinds de geboorte bestaan, maar ze kunnen zich ook later in het leven ontwikkelen; soms na een heftige gebeurtenis, acute ziekte of stress. Hoe dan ook is de aanleg voor het ontwikkelen van chronische klachten aangeboren en is er vaak een erfelijke factor te herleiden. Deze klachten ontstaan dus van binnenuit; vanuit een aangeboren zwakte in het zelfherstellend vermogen.

Juist in deze gevallen, daar waar de regulier medische wetenschap vaak geen langdurig bevredigende resultaten kan bieden en het levenslang slikken van steeds meer medicijnen (die vervelende en gevaarlijke bijwerkingen kunnen veroorzaken) meestal noodzakelijk is, bewijst homeopathie haar waarde.

Met homeopathische behandeling is het mogelijk om de aangeboren zwakte die ten grondslag ligt aan de chronische klachten op te heffen en het zelfherstellend vermogen te versterken.
Hierdoor zullen klachten in de eerste instantie verminderen en uiteindelijk helemaal kunnen verdwijnen.


Vanzelfsprekend vergt de homeopathische behandeling van chronische ziekten meer tijd en inzet van zowel de homeopaat als de patiënt als in het geval van een eenmalige acute ziekte.

 

Het homeopathisch consult

Gemiddeld duurt een eerste consult een uur. We brengen samen zo gedetailleerd mogelijk in kaart wat je klachten precies zijn en wil ik graag meer te weten komen over jou als persoon en hoe je leven eruit ziet. Ook is het voor de behandeling belangrijk om inzicht te krijgen in de ziekten en significante gebeurtenissen die je zelf hebt doorgemaakt / meegemaakt gedurende je leven en welke ziekten er voorkomen in je familie.
Om je de tijd te geven hierover na te denken en om ervoor te zorgen dat we tijdens het consult alle aandacht kunnen geven aan jouw huidige situatie en wat nu belangrijk is, vraag ik je om vooraf een vragenlijst in te vullen en die voor het consult naar mij terug te sturen of uitgeprint mee te nemen.
Na het consult maak ik een uitgebreide analyse en schrijf ik 1 tot 3 homeopathische middelen voor die je vervolgens, met gebruiksaanwijzing, thuis krijgt gestuurd.
Ik bespreek met je wat mijn prognose is en wanneer ik je graag terug zie voor een vervolgconsult. Eventueel plannen we een aantal belmomenten in. Je kunt hoe dan ook altijd tussentijds contact opnemen als je vragen hebt.


Bel voor meer informatie of het maken van een afspraak naar 06 28229107. Spreek, als ik niet in staat ben de telefoon direct te beantwoorden, alsjeblieft duidelijk je naam en telefoonnummer in; dan bel ik je zo snel mogelijk terug.

Behandeling van dieren

Voor het behandelen van dieren gelden andere tarieven en bied ik de mogelijkheid om het consult bij je thuis plaats te laten vinden (reizen kan erg stressvol zijn voor dieren (met name katten) en het is soms handig een dier en zijn/haar gedrag in de vertrouwde thuissituatie te zien).
Neem voor meer informatie contact op door te bellen naar 06 28229107.
Mailen mag ook: martinewelling{at}gmail.com.

 

Tarieven en vergoeding

Eerste consult: 100 euro

Tweede consult: 80 euro

Acuut (telefonisch) consult: 25 euro per kwartier

 

Medicatie incl. verzendkosten: 17,50 euro

 

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging NVKH, vallend onder de koepelorganisatie RBCZ. De RBCZ heeft een beroepscode opgesteld waarin de verantwoordelijkheden en verplichtingen van haar leden zijn vastgelegd (dossierplicht, geheimhouding, etc). De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing, waarneming en de consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

Vanaf medio of eind maart 2020 zullen mijn consulten via de aanvullende verzekering door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) worden vergoed.

Bij verhindering dienen afspraken 24 uur van tevoren te worden afgezegd of verzet, anders ben ik genoodzaakt het consult in rekening te brengen.